Active Sklep Sportowy

Brak produktów w koszyku.

Return to shop

Sissel Piłka Myofascia Ball 12 Cm Niebieska

48.00

przerzutki tourney
, jak nauczyć się stać na rękach
, trx sklep
, tetno vo2max
, benched
, sslomon
, shaker 500ml
, black diamond icon 700
, dresy damskie nike
, adidas do piłki nożnej
, czapki na zime
, sup yoga
, deskorolka kółka

yyyyy


PI�KA GIMNASTYCZNA 65 cm +
POMPKA

Pi�ka
gimnastyczna nadaje si� do �wicze� w dowolnym miejscu i jest polecana dla
ka�dego. Idealna do u�ytku domowego i rehabilitacji. Pozytywnie wp�ywa na sylwetk� i
kondycj� fizyczn� oraz pomaga przy redukcji tkanki t�uszczowej. Pi�ka
doskona�a do wszystkich �wicze� gimnastycznych i fitness. �wietnie sprawdza si�
w warunkach domowych i nadaje si� do ka�dego rodzaju
�wicze�.Tworzywo z
jakiego wykonana jest pi�ka charakteryzuje si� du��
wytrzyma�o�ci�.Stosowana jest
do trening�w oraz fitnessu.

Pi�ka
wykorzystywana do �wicze�:

og�lnorozwojowych- korekcji wad
postawy-
rehabilitacji kr�gos�upa
Nadaje si� do
wzmocnienia mi�ni:
-grzbietu-schorze�
neurologicznych-zwi�kszenia
ruchomo�ci w stawach-poprawia
kondycj�-koordynacje
ruchow�Trening z
pi�k� pozwala na �wiczenia w dogodnej pozycji siedz�c, stoj�c czy
le��c.Jedynie
wyobra�nia stanowi ograniczenia w poznaniu jak wiele po�ytecznych �wicze� mo�na
wykona� za pomoc� pi�ki gimnastycznej.Dob�r
odpowiedniego rozmiaru pi�ki jest bardzo istotny. Siadaj�c na pi�ce, nale�y
zwr�ci� uwag� na k�t pomi�dzy g�rn� cz�ci� cia�a oraz mi�dzy �ydkami i udami –
k�t ten powinien wynosi� przynajmniej 90 stopni przy stopach rozstawionych
swobodnie na pod�o�u. Najlepsze rezultaty osi�ga si� wtedy, kiedy k�t pomi�dzy
g�rn� cz�ci� cia�a a udami jest wi�kszy ni� 90 stopni, a staw biodrowy znajduje
si� wy�ej ni� staw kolanowy.Dob�r
wielko�ci pi�ki zale�y przede wszystkim od wzrostu osoby.
Sprawd� jak
dobra� odpowiedni� pi�k�:

Parametry
pi�ki:
�rednica: 65 cmmateria�: PCW


Iso – Pilki_do_cwiczen