Człowiek odchodzi, pamięć zostaje

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 12 listopada 2020 r. odszedł od nas  Ireneusz Bajer wieloletni wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, wcześniej wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie i Poznaniu.

W osobie Zmarłego żegnamy, najlepszego, nieodżałowanego Kolegę, wspaniałego, dobrego i życzliwego człowieka, obdarzonego niezwykłym, a przy tym ciepłym poczuciem humoru, stoickim spokojem i kulturą osobistą.

Swoje życie zawodowe związał z wychowaniem i kształceniem młodego pokolenia oraz wspieraniem dyrektorów i nauczycieli dolnośląskich szkół.

Przez kilka ostatnich lat był wizytatorem prowadzącym nasze placówki oświatowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Udaninie oraz Szkołę Podstawową w Ujeździe Górnym. Służył pomocą, udzielał wsparcia dyrektorom szkół, nauczycielom i rodzicom.

Dyrektor  SP w Ujeździe Górnym