Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

Today has to go on record as one of the MOST fun days of our school year!  The first grade group looked for What’s Missing? The third grade group played the Zones of Regulation App and the Mu…

„…Dzieci są bezbronne, słabe i zależne, są również dociekliwe, ruchliwe i pełne nadziei.
Należy im zapewnić, wspólnym i zgodnym wysiłkiem życie spokojne,
aby mogły się bawić i dorastać, rozszerzać swoje perspektywy i zdobywać doświadczenia…”
Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20.XI.1989 r.

Co oferujemy naszym wychowankom?

           Nasza świetlica funkcjonuje od czasu powstania szkoły i zawsze cieszyła się dużą sympatią dzieci i rodziców. Podczas pobytu u nas dzieci mogą skorzystać z obiadów oferowanych przez stołówkę szkolną. Świetlica działa dla uczniów klas I – III, a także dzieci starszych, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, dojazdy do szkoły lub oczekiwanie na zajęcia dodatkowe.
          Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno – wychowawczej według haseł tygodnia z uwzględnieniem imprez i uroczystości szkolnych, pór roku, itp.  W ramach zajęć dzieci odrabiają lekcje, czytają lektury, bawią się, grają w gry planszowe, uczestniczą w grach i zabawach dydaktycznych, ruchowych oraz sportowych na świeżym powietrzu. Na zajęciach plastycznych i manualnych rozwijają swoją wyobraźnię, poczucie estetyki i sprawność rąk. Zajęcia sportowe i zabawy doskonalą ogólną sprawność fizyczną, bawią i integrują grupę oraz rozwijają więź społeczną.

dzieci-i-nuty-bt


Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej 

Gmina Udanin

Szkoła współpracy

Nawigacja

Nasza społeczność