SKUTECZNA NAUKA

JAK ZORGANIZOWAĆ DZIECIOM WARUNKI DO NAUKI W DOMU


Drodzy Rodzice, w związku z obecną sytuacją stanęliście przed trudnym zadaniem,
jakim jest edukacja domowa. Czas obecnej nauki w domach to szereg trudnych działań,
jakie wspólnie z dziećmi podejmujecie. Chcielibyśmy wspomóc Państwa kilkoma
wskazówkami, które być może pomogą tak zorganizować dzieciom warunki do nauki, aby
edukacja domowa przebiegała sprawniej.
 Należy zapewnić dziecku codzienny dostęp do komputera oraz internetu.
 Należy zapewnić w miarę możliwości dostęp do drukarki. Niektórym osobom lepiej
pracuje się z tekstem drukowanym niż przed ekranem komputera.
 Dziecko powinno mieć w domu niezbędne przybory szkolne. Jeśli nie ma w domu
zestawów podręczników, ćwiczeń, itp.- proszę skontaktować się z wychowawcą
dziecka i dalej postępować wg jego wskazówek
 Należy przygotować miejsce nauki. Wysokość biurka i krzesła powinna być
dostosowana do wzrostu dziecka, światło powinno padać od strony lewej ( dla
dzieci praworęcznych)lub z prawej (dla dzieci leworęcznych). Należy pamiętać, aby
ograniczyć dostęp bodźców, które będą przeszkadzały dziecku w nauce.
Odpowiednie warunki do pracy polepszą jakość nauki.
 Nie należy traktować nauki w domu jako kary dla dziecka. Potraktujmy obecną
sytuację jako możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności – to świetny czas, by
dzieci nauczyły się samodyscypliny oraz samodzielnego poszukiwania wiedzy w
alternatywnych źródłach.
 Należy od początku przyzwyczaić dziecko do uczenia się w pewnych, stałych
godzinach, w czasie gdy w domu panuje spokój i cisza.
 Przed przystąpieniem do wykonywania zadania dziecko powinno uporządkować
swoje miejsce pracy i przygotować potrzebne pomoce i przybory (aby w czasie
nauki nie odrywać się niepotrzebnie od niej, nie szukać wymówek , itp.).
 Przed przystąpieniem do nauki należy ustalić jej plan. Dzieci też nie mogą uczyć się
bez przerw. Najefektywniej nauka przebiega w cyklach 45 min, potem należy zrobić
5-10 min. przerwę.
 Rodzice, w miarę możliwości, powinni czuwać nad prawidłowym przebiegiem
nauki. Nie oznacza to wykonywania zadań za dziecko. Jeśli dziecko czegoś nie
rozumie należy wytłumaczyć, podpowiedzieć mu, ale nie dawać gotowe
rozwiązania. Gotowe odpowiedzi można zastąpić pytaniami otwartymi, na
przykład: A jak Ci się wydaje? Jak mógłbyś to zrobić? itp.
 Należy zachęcać dziecko do aktywnego poszukiwania wiedzy. Spróbujcie uczyć się
z różnych dostępnych źródeł, także wykorzystując nowe technologie. Pamiętajcie
także, że przez dziennik elektroniczny macie możliwości stałego kontaktu z
wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami – oni także mogą służyć Wam radą
w razie wszelkich wątpliwości.
 Ważnym aspektem w rozwoju psychofizycznym jest aktywność fizyczna. W tym
trudnym okresie należy umożliwić dziecku aktywność fizyczną w domu, np.
ćwiczenia gimnastyczne wspólnie z domownikami, zaangażować dziecko do
sprzątania.
 Dieta dziecka powinna być w tym okresie zbilansowana, zgodna z powszechnie
przyjętą piramidą żywieniową.
 W tym okresie nie wskazane jest wychodzenie na zewnątrz. Dlatego wskazanym
jest wietrzenie pomieszczeń, zwłaszcza tych, w których uczy się dziecko.
 Dziecko nie powinno się uczyć i odrabiać zadań domowych bezpośrednio po
obfitym posiłku, zwłaszcza głównym tj. obiedzie, kolacji – ponieważ organizm
nastawiony jest na trawienie, a nie na myślenie i wytężoną pracę umysłową. Nie
wskazana jest także nauka późnym wieczorem.
 Gdy dziecko wykonuje pracę z użyciem komputera należy uczulić dziecko, aby
wchodziło na strony rekomendowane przez szkołę, proponowane przez rodziców.
Należy przypomnieć zasady bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni.
Rodzicu pamiętaj, że sytuacja związana ze stanem zagrożenia epidemicznego
zaskoczyła nas wszystkich. Zarówno dorośli, jak i dzieci nie mogli się do tej sytuacji
odpowiednio przygotować. Styl edukacji Twojego dziecka uległ sporej zmianie, która
dla niego jest ogromnym wyzwaniem. Doceniaj każdy wysiłek, jaki wkłada w pracę.
Chwal efekty, nawet jeśli są one dalekie od Twoich oczekiwań. Pamiętaj, że Twoje
dziecko patrzy na świat ze swojej, dziecięcej perspektywy.
Pamiętaj również, że ta sytuacja może być dla dziecka niezrozumiała i niepokojąca.
Wyjaśniaj więc na bieżąco wątpliwości, z jakimi mierzy się Twoje dziecko; tłumacz, skąd
wynikają zakazy (na przykład dotyczące życia towarzyskiego) i nakazy (związane m.in.
z systematyczną nauką w domu). W tym szczególnym czasie Twoje dziecko potrzebuje
wsparcia bardziej niż zwykle. Pomóż mu się odnaleźć w tej nowej sytuacji.


Pedagog szkolny


Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej 

Gmina Udanin

Szkoła współpracy

Nawigacja

Nasza społeczność