Regulamin szkolnej biblioteki

Vanha rakkaus ei ruostu.REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Biblioteka służy uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza i zachowanie zgodne z normami kultury społecznej.
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece książek korzystać można wypożyczając je do domu (lektury, literatura piękna i popularnonaukowa), czytając, przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, korzystając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela).
 4. Jednorazowo wypożyczyć można dwie książki na okres dwóch tygodni -  w tym najwyżej jedną lekturę. Dłuższy termin powinno uzgodnić się z nauczycielem bibliotekarzem.
 5. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej.
 7. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

 

Logopedyczne gry, ćwiczenia z języka, karty do wydrukowania. - Printoteka.pl

 

Korzystanie z czytelni

 1. Do czytelni należy wchodzić w zmiennym obuwiu, teczki, kurtki, należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu.
 2. W czytelni obowiązuje cisza.
 3. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki.
 4. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu, mogą być wyproszeni z czytelni.

 

Korzystanie ze zbiorów

 1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zborów, a w szczególności i tylko na miejscu z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów AV.
 2. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism i do pozostałych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.
 3. Stanowisko komputerowe jest udostępniane jedynie pod opieką nauczyciela.
 4. Z Internetu i sprzętu komputerowego można korzystać tylko w celach dydaktycznych.
 5. Ze względu na ochronę antywirusową, zabrania się samowolnego używania własnych nośników pamięci cyfrowej.

 

Poszanowanie książek

 1. Książek i czasopism nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 2. Zbiory czytelni stanowią własność szkoły.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego lub zniszczeniem innych materiałów bibliotecznych.

Lustro Biblioteki


Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej 

Gmina Udanin

Szkoła współpracy

Nawigacja

Nasza społeczność