Pedagog

Pedagog szkolny

mgr Joanna Dumicz

zaprasza na indywidualne konsultacje uczniów i rodziców w następujących godzinach pracy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

-

8:30 – 13:30

10:40– 12:40

9:40 – 10:40

10:40– 11:40

„Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś, a więc bądź tym, kim chcesz, by one były”
                                                                                                                                                                                    (Dawid Bly)

 

Uczeń przychodzi do szkoły z dwoma plecakami…

DLACZEGO W SZKOLE POTRZEBNY JEST PEDAGOG?

 Lawinowo wzrasta liczba nieakceptowanych zachowań uczniów oraz poszerza się katalog problemów wychowawczych. Wśród wielu negatywnychzachowań dzieci i młodzieży jako szczególnie uciążliwe i najczęściej występujące wymienia się: agresję słowną (wulgaryzmy, grożenie) i czynną (rękoczyny) w stosunku do koleżanek i kolegów, a nawet nauczycieli, znęcanie się (czasem grupowe, przybierające niekiedy postać tzw. fali, jak w wojsku), wagarowanie, palenie papierosów, picie alkoholu i narkotyzowanie się. Coraz młodsze dzieci sięgają po używki oraz prezentują postawy aspołeczne, np. już niektórzy pierwszoklasiści w szkole podstawowej mają problem z funkcjonowaniem w grupie, są aroganccy wobec nauczycieli i agresywni w stosunku do innych dzieci, ich język obfituje w przekleństwa. Jest to dla pedagoga sygnał o konieczności prowadzenia intensywnej pracy indywidualnej z tymi dziećmi, ich rodzicami, a także wspierania nauczycieli.

 

MASZ PROBLEM I CHCESZ GO ROZWIĄZAĆ?

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego jeżeli:

 • chciałbyś z kimś porozmawiać
 • nie wiesz jak efektywnie się uczyć
 • nie umiesz się skoncentrować na lekcji
 • masz problemy emocjonalne
 •  inni ludzie wciąż narzekają na Twoje zachowanie
 •  masz ciekawe pomysły, z którymi chcesz się podzielić
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
 • chcesz po prostu podzielić się swoją radością i sukcesami

 

 

KIEDY RODZIC POWINIEN SKORZYSTAĆ Z POMOCY PEDAGOGA?

Należałoby odpowiedzieć krótko: zawsze, gdy dzieje się krzywda dziecku - jeśli rodzice zauważą w zachowaniu córki lub syna coś niepokojącego, co może mieć związek ze szkołą, gdy dziecko skarży się na kogoś, gdy boi się (uczniów bądź nauczycieli). Bezwzględnie trzeba zgłaszać pedagogowi takie fakty jak: pobicia, wymuszenia pieniędzy, propozycje nabycia narkotyków. Każde dziwne, nietypowe zachowanie dziecka szkolnego wymaga zainteresowania dorosłych. Najpierw rodziców, a później - również pedagoga.

 

Pedagog w ramach swojej działalności systemowej zajmuje się również tymi dziećmi, które nie radzą sobie z nauką. Wspólnie z wychowawcą kieruje je na badania specjalistyczne, prowadzi rozmaite zespoły i grupy, do których może włączyć ucznia i udzielić mu pomocy. Jeśli więc rodzice zauważą, że ich dziecko pracuje wolniej niż inne, ma problemy z koncentracją uwagi, czy np. z powodu wad wzroku, słuchu, kłopotów zdrowotnych wymaga szczególnej opieki - powinni skontaktować się z pedagogiem.

Rodzice dzieci wybitnie zdolnych również powinni zasięgnąć rady pedagoga na temat przebiegu kształcenia swoich pociech. Być może wskazane byłoby realizowanie indywidualnego toku nauki lub rozwijanie uzdolnień ucznia w innej formie.

 

 

Kiedy pójść z dzieckiem do psychologa…

 

Wielu zatroskanych rodziców, gdy ich dziecko przeziębi się lub źle się czuje nie odwleka wizyty u pediatry. Gdy dziecko potrzebuje pomocy psychologicznej nie od razu decydujemy się na wizytę u psychologa. Dla rodziców i ich dzieci rozmowa ze specjalistą może być znaczącym wsparciem. Jeśli dzieci bez wyraźnej przyczyny krzyczą, płaczą, są agresywne, mają kłopoty w szkole, są smutne, wycofane lub nadmiernie aktywne, mają trudności w relacjach
z rówieśnikami  lub dorosłymi to sami nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy to funkcja wieku, czy zaburzenie. W takich sytuacjach nieocenionym wsparciem może być rozmowa z psychologiem , która pomoże uporać się z obciążającymi emocjami, ustali plan działania, uporządkuje relacje rodzic –dziecko.

PEDAGOG MA OBOWIĄZEK WSPÓŁPRACY Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI POMAGAJĄCYMI DZIECKU I RODZINIE

 

Należą do nich:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zespół Interdyscyplinarny przy Urzędzie Gminy
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich

 


PAMIĘTAJCIE JEDNO!!!

 

Pedagog szkolny, czy go lubicie czy nie, jest jedną z najbardziej odpowiednich osób w szkole, do której możecie się zgłaszać ze swoimi problemami. Ma on obowiązek zachować w tajemnicy to, co mu powiecie, o ile wasze zaplanowane działania nie będą zagrażać waszemu życiu bądź zdrowiu. On najlepiej wie, gdzie szukać pomocy, gdzie skierować w razie problemów emocjonalnych, psychicznych, rodzinnych czy nawet towarzyskich, których sami nie potrafimy rozwiązać. Nie bójcie się wejść do gabinetu pedagoga i powiedzieć „mam problem”. Z pewnością wysłucha, a czasem sama rozmowa przynosi ulgę. Często łatwiej wygadać się osobie spoza rodziny, która patrząc z boku, zachowa większy spokój i obiektywizm.

 

 


Nawigacja

Nasza społeczność