Warsztaty dla klas IV i V "Spójrz inaczej" - miały dostarczyć wiedzę na temat szkód ponoszonych przez osoby palące tytoń oraz E-papierosy, kształtować postawę troski i dbałości o własne zdrowie, wzmocnić postawy abstynenckie. 
"Debata" dla kl. VII i III gimnazjum - zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postaw abstynenckich.
"Cukierki" warsztaty dla kl. O i I - uczą, co dzieci mogą zrobić, aby było mniej ofiar substancji psychoaktywnych oraz dystansu i ostrożności wobec nieznajomych dorosłych.

 


15-10-2018 Lukasz_Skrzypiec

Dodaj komentarz

Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej 

Gmina Udanin

Szkoła współpracy

Nawigacja

Nasza społeczność