Klasy O i I  obchodziły ,,Święto Pieczonego Ziemniaka”. Zaproszony gość p. Aleksander Tabisz opowiedział dzieciom bajkę o.......

pieczonych ziemniakach oraz podał wiele cennych informacji, między innymi o pochodzeniu  ziemniaków, ilości odmian i inne, poczym rozpalił wielkie ognisko. Po wrzuceniu ziemniaków do ognika rozpoczęły się liczne ,,ziemniaczane konkurencje „sportowe. Wiele radości sprawiło dzieciom, między innymi poszukiwanie ziemniaków w trawie, sadzenie i zbieranie ziemniaków oraz degustacja upieczonych ziemniaków, które smakowały nie tylko najmłodszym naszej szkoły, ale również niektórym gimnazjalistom oraz pracownikom szkoły.

Dziękujemy sponsorom Państwu Elżbiecie i Aleksandrowi Tabisz, Firmie Cargill Poland w Ujeździe Dolnym , a w szczególności p. Annie Nowak. Osobom , które swym udziałem przyczyniły się do zorganizowania  święta p.Jackowi Piotrowskiemu, Przemysławowi Brzezickiemu , Zdzisławowi Semczukowi. Druhom z OSP Ujazd Górny p. Krzysztofowi Michajlukowi oraz Rafałowi Guzy, którzy czuwali nad bezpiecznym przebiegiem święta oraz rodzicom, którzy również przyczynili się do wspólnego świętowania.

23-11-2018

Dodaj komentarz

Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej 

Gmina Udanin

Szkoła współpracy

Nawigacja

Nasza społeczność