Strona główna

Kontakt
Historia i patron szkoły
Życie szkoły
Dokumenty szkoły
Rekrutacja
Dyrekcja
Pracownicy
Zajęcia pozalekcyjne
Projekty
Młodzieżowa Rada Gimnazjum
Rada rodziców
Dla rodziców
Przyjaciele gimnazjum
Galeria zdjęć
Ogłoszenia
Wideo
Download
Egzamin gimnazjalny 2017
Wymiana międzynarodowa
Katyń - ocalić od zapomnienia
Osiągnięcia uczniów
Dla Nauczycieli
Pedagog
Wolontariat
Plan lekcji
PSO
DOWOZY I ODWOZY UCZNIÓW

Okręgowa

Komisja

Wyborcza 

Kuratorium

Oświaty

we Wrocławiu

Dla Nauczycieli

Informacja wychowawcy klasy

 

 

Prezentacja z Rady Pedagogicznej z dnia 10-05-2017 r.


18 najważniejszych zmian w Karcie nauczyciela

 

___________________________________________

 

 

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dopuszczenie programu nauczania

 

Urlop dla poratowania zdrowia 

Kto może skorzystać

 

Potrzebna dokumentacja

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Dokumenty - koniec semestru/ roku szkolnego

 

Sprawozdanie z pracy nauczyciela

Informacja wychowawcy klasy

Sprawozdanie pedagoga

Sprawozdanie psychologa

Sprawozdanie z działalności biblioteki

Uzasadnienie oceny niedostatecznej

Sprawozdanie z pracy MRG

Sprawozdanie z pracy zespołów

Analiza ilościowa wyników egzaminu gimnazjalnego

Analiza kontekstowa wyników egzaminu gimnazjalnego

Interpretacja wyników egzaminu gimnazjalnego

Wyniki egzamniu gimnazjalnego

 

Monitorowanie podstawy programowej

 

bilologia

chemia

edukacja dla bezpieczeństwa

fizyka

geografia

informatyka 

języki obce

język polski,historia

matematyka

muzyka

plastyka

wychowanie fizyczne


Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się

Wyszukaj

Biuletyn

Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej 

Centralna

Komisja

Egzaminacyjna 

Gmina Udanin

Szkoła współpracy